PAŞA Sığorta Onlayn Satış Portalı

Information about packages

Çinar - Sığorta məbləği 99 AZN

 

Təminat

Azadolma məbləği

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası

25 000 AZN

250 AZN

Daşınmaz əmlakın sığortası üzrə əlavə təminat

25 000 AZN

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət

5 000 AZN

200 AZN

Daşınar Əmlak (Ev əşyaları)

5 000 AZN

100 AZN

Qeyd: Yaşıl Bakı sığorta paketləri ancaq Bakı şəhərində yerləşən mənzillərə aiddir.

Cökə - Sığorta məbləği 149 AZN

 

Təminat

Azadolma məbləği

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası

25 000 AZN

250 AZN

Daşınmaz əmlakın sığortası üzrə əlavə təminat

65 000 AZN

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət

5 000 AZN

200 AZN

Daşınar Əmlak (Ev əşyaları)

10 000 AZN

100 AZN

Qeyd: Yaşıl Bakı sığorta paketləri ancaq Bakı şəhərində yerləşən mənzillərə aiddir.

Zeytun - Sığorta məbləği 199 AZN

 

Təminat

Azadolma məbləği

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası

25 000 AZN

250 AZN

Daşınmaz əmlakın sığortası üzrə əlavə təminat

105 000 AZN

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət

5 000 AZN

200 AZN

Daşınar Əmlak (Ev əşyaları)

15 000 AZN

100 AZN

Qeyd: Yaşıl Bakı sığorta paketləri ancaq Bakı şəhərində yerləşən mənzillərə aiddir.