PAŞA Sığorta Onlayn Satış Portalı

Avtomobil Sığortası

İcbari sığorta əhalinin geniş təbəqəsinin, hüquqi şəxslərin və ya bütövlükdə dövlətin risklərdən müdafiəsini nəzərdə tutur.


İcbari sığorta müqaviləsi fiziki və ya hüquqi şəxslərlə bağlanır, o halda ki, onların qanunla təsdiq olunmuş qaydada üzərlərinə müəyyən qrup vətəndaşların və ya həyatın, sağlamlığın, həmçinin əmlakın sığorta edilməsi üzrə vəzifəsi (təhəddüdü) müəyyənləşdirilib.


İcbari sığorta üzrə fəaliyyət “İcbari sığorta növləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Sığorta şirkətləri yalnız müvafiq lisenziya aldıqdan sonra bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilərlər.


“PAŞA Sığorta” şirkəti avtomobil sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası, daşınmaz əmlakın icbari sığortası və daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortaları üzrə lisenziyalara malikdir. Şirkət, İcbari sığorta növləri üzrə büronun reyestrinə daxil edilib.


İcbari sığorta növləri üzrə şəhadətnaməni “PAŞA Sığorta” şirkətinin veb saytından əldə edə bilərsiniz. Sığorta polislərinin rəsmiləşdirilməsi, İcbari sığorta növləri üzrə büronun vahid məlumat sisteminə qoşularaq onlayn rejimində həyata keçirilir.


Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası məhsulunu onlayn əldə edin!

 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqları:

 

Nəqliyyat vasitəsinin növü

Fiziki şəxs üçün

Hüquqi şəxs üçün

 

Minik avtomobillərinin və onların bazasında istehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə

 

50 sm3 – 1500 sm3

50

60

 

1501 sm3 – 2000 sm3

75

90

 

2001 sm3 – 2500 sm3

100

120

 

2501 sm3 – 3000 sm3

125

150

 

3001 sm3 – 3500 sm3

150

180

 

3501 sm3 – 4000 sm3

175

210

 

4001 sm3 – 4500 sm3

200

240

 

- 4501 sm3 – 5000 sm3

225

270

 

- 5000 sm3 – dən çox

250

300

 

Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal
edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə

 

9 – 16

150

180

 

16 – dan artıq

200

240

 

Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş
digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum
kütləsinə görə

 

3500 kq-dan çox olmadıqda

150

180

 

3501 kq – 7 000 kq

200

240

 

7000 kq – dan yuxarı

250

300

 

Motosikletlər və motorollerlər

50

60

 

Qoşqular və yarımqoşqular

25

30

 

Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələr

50

60

 

Trolleybuslar və tramvaylar

100

120

 

İcbari + Ekstra 5

İcbari avtomobil sığortası məhsuluna əlavə olaraq Fərdi Qəza məhsulunu əldə edə bilərsiniz. Bu məhsul üçün sığortalı cəmi 5 AZN ödəməklə 1000 manat dəyərində 1 illik Fərdi Qəza üzrə sığorta təminatı və əlavə evakuator üzrə xidməti əldə edir.

 

Sığorta riski

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası (AVSMMİS) mexaniki avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Müddət:

1 il

Sığorta haqqı:

5 AZN

Sığorta məbləği

1 000 AZN

Sığorta məbləği

Sürücü üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Ön oturacaqdaki sərnişin üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Evakuator üçün limit (birinci risk):

20 AZN

Xüsusi şərtlər

  1. Sığorta şəhadətnaməsi yalnız “PAŞA Sığorta” Şirkətinin Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta şəhadətnaməsi mövcud olduğu zaman bağlandıqda etibarlıdır. Müvafiq icbari sığorta şəhadətnaməsinin müddətinin bitməsi və ya vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hazırkı sığorta şəhadətnaməsinin də ləğv edilməsi ilə nəticələnir.
  2. Evakuator xərcləri üzrə sığorta təminatı yalnız iki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində sığortalanmış nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin tam məhdudlaşdığı hallara aid edilir.
  3. Sığorta təminatı sığorta ödənişi verildiyi andan dərhal sonra dayandırılır.

 

İcbari + Ekstra 18

İcbari avtomobil sığortası məhsuluna əlavə olaraq Məsuliyyət məhsulunu əldə edə bilərsiniz. Bu sığorta məhsulunu əldə edən müştərilər cəmi 18 AZN ödəməklə nəqliyyat vasitələrinin məsuliyyət sığortası üzrə əlavə olaraq 5,000 AZN təminat əldə edirlər. Beləliklə məsuliyyət sığortası üzrə ümumi təminat 10,000 AZN təşkil edəcəkdir.

 

İcbari + Ekstra 28

PAŞA Sığorta icbari avtomobil sığortasına əlavə olaraq məsuliyyət və fərdi qəza sığortalarını özündə birləşdirən "İcbari ekstra 28" məhsulunu təqdim edir. Bu sığorta məhsulunu əldə edən müştərilər cəmi 28 AZN ödəməklə nəqliyyat vasitələrinin məsuliyyət sığortası üzrə əlavə olaraq 5,000 AZN, fərdi qəza sığortası üzrə də 5000 AZN olmaqla, ümumilikdə 10,000 AZN əlavə təminat əldə edirlər. Məhsulu əldə edən şəxslər 20 AZN dəyərində evakuator xidmətindən də istifadə edə bilərlər.


Sığorta şəhadətnaməsi yalnız “PAŞA Sığorta” Şirkətinin Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta şəhadətnaməsi mövcud olduğu zaman bağlandıqda etibarlıdır. Müvafiq icbari sığorta şəhadətnaməsinin müddətinin bitməsi və ya vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hazırkı sığorta şəhadətnaməsinin də ləğv edilməsi ilə nəticələnir.

İcbari Sığorta

Rəqəmsal təhlükəsizliyiniz üçün icbari avtomobil sığortasını indi sığorta kabineti vasitəsilə əldə edə bilərsiniz